Vuosituhansien aikana ihmiset ovat oppineet, että yksilön ja yhteiskunnan turvallisuus on erittäin tärkeä tekijä ihmiskunnan ja olemassaolon säilymiseksi. Alkuihminen piiloutui luolaan ja yritti suojella luolan sisäänkäyntiä tulella. Muinaisajan ihmiset rakensivat muureja, keskiajalla rakennettiin isoja linnnoja ja linnoituksia. Vaikka maailma ympärillämme onkin huomattavasti muuttunut, myös 21. vuosisadan ihminen tarvitsee turvallisuutta. Nyt turvallisuus on kuitenkin paljon monitahoisempi asia kuin aikaisemmin. Uhat ovat muuttuneet ja niin ovat myös suojelukeinot.

Nykyään emme joudu pelkäämään enää sitä, että metsässä kimppuumme käy villipeto, mutta voimme ehkä pelätä, että automme varastetaan. Henkilön ja omaisuuden turvasta on tullut tärkeä teollisuuden ala. Vaikka haluamme säilyttää vapautemme, suostumme siitä huolimatta tarkastuksiin oman turvallisuutemme takia. Pidämme henkilötodistuksen mukanamme, ja mielestämme on aivan luonnollista jos se pyydetään nähtäväksi tai halutaan tarkistaa. Meitä ei häiritse jos paikoitusalueen portilla automme rekisterinumero kuvataan ja tallenetaan automaattisella kameralla. Kautta aikojen turvallisuus on ollut tärkeää sekä yksilön että myöskin yhteiskunnan kannalta.

A.R. Hungary, Inc.: Teknologiaa yksilön ja yhteiskunnan turvaksi

A.R. Hungary, Inc. kehittää, valmistaa ja myy turvallisuus- ja liikennetekniikan välineitä, joiden pohjana on „älykäs” kuvankäsittely. Yrityksen asiakkaina ovat järjestelmätoimittajat, jotka moderneja innovaatioita ja teknologioita käyttäen tarjoavat omille yhteistyökumppaneilleen erittäin korkeaa teknistä tasoa edustavia järjestelmiä.

A.R. Hungary, Inc. myy turvallisuus- ja liikennetekniikan välineitä, jotka valmistetaan „tekoälyä” käyttävän kuvankäsittely-know-how:n pohjalta, yli 200 maahan, joissa yrityksellä on lähes 2000 tyytyväistä yhteistyökumppania. A.R. Hungary, Inc.:n tunnistusjärjestelmiä käytetään kaikkialla maailmassa – Australiasta Brasiliaan, Koreasta Saudi-Arabiaan.

Mikä on menestyksen salaisuus? Se on yrityksen sitoutuminen tuottaa vain parhaita, luotettavimpia ja tehokkaimpia teknistä toteutuksia.

ARH:n tie menestykseen – tekoäly ja tietokoneen avulla tapahtuva kuvantunnistus

Ihminen saa tietoja hänen ympärillään olevasta maailmasta aistiensa kautta. Kaikesta aistimastamme (näkö, kuulo, maku-, haju- ja tuntoaisti) 75-80% on visuaalista informaatiota. Näin ollen näköaisti on erityisen tärkeä.

Vuonna 1990 muutaman nuoren matemaatikko-insinööriystävämme kanssa ryhdyimme miettimään, voidaanko modernin tekniikan keinoilla luoda tietokoneella ihmisaivojen matemaattinen malli, joka pystyisi "näkemään" kuten ihminen näkee. Toisin sanoen, pystyykö tietokone analysoimaan sellaisen digitaalisen kuvan sisältöä, jonka se „näkee” ensimmäistä kertaa. Tutkimukset olivat menestyksellisiä ja ryhdyimme pian toteuttamaan tietämystämme käytännössä.

Näin kehitimme Unkarissa ensimmäisinä maailmassa tietokonesovelluksen autojen rekisteritunnuksen tunnistamiseen v. 1992

12 vuoden korkeatasoisten tutkimusten ja tuotekehityksen tuloksena A.R. Hungary, Inc.:stä on tullut yksi kuvantunnistukseen pohjautuvan turvallisuus- ja liikennetekniikan merkittävistä tekijöistä maailmanmarkkinoilla.

Tarkkuutensa ja luotettavuutensa ansiosta ARH CARMEN rekisteritunnuksien tunnistuslaiteesta on tullut markkinajohtaja. CARMEN ANPR pystyy lukemaan ja tunnistamaan minkä tahansa kirjaimista ja numeroista koostuvan numerolaatan. Tämän lisäksi järjestelmä pystyy tunnistamaan myös arabialaiset merkit.

CARMEN ACCR - Automatic Container Code Recognition solution

ARH:n asiakirjaskannerit pystyvät luomaan erittäin tarkkoja kuvia ja tunnistamaan ne erittäin tarkasti, minkä vuoksi ne ovat saavuttaneet pysyvän aseman markkinoilla.

ARH:n uusin tuote on FACEIDENT kasvojen tunnistamislaite. Se on erittäin nopea ja luotettava, minkä vuoksi se on erittäin sopiva kasvojen tunnistukseen perustuvissa järjestelmissä.

A.R. Hungary, Inc. - teknologiaa yksilön ja yhteiskunnan turvaksi – Teknologiaa ja laatua

Oletko koskaan ajatellut, kuinka paljon kaikenlaisia henkilöpapereita sinulla ollut koko elämäsi aikana? Entä kuinka paljon niitä on nyt? Kuvittelepa kuinka paljon kaikenlaisia henkilöpapereita tarkistetaan maailmassa joka päivä (lentoasemillaa, rajoilla, pankeissa ym.)! On laskettu että noin kymmenen tuhatta joka sekunti! Onhan siis ihan luonnollista että tarkastuksen tehokkuus ja nopeus on erittäin tärkeä sekä turvallisuuden että myös talouden näkökulmasta.

Vuonna 1998 A.R. Hungary, Inc.:ssä määritettiin uusin päämäärä; sellaisen henkilöpapereiden luku- ja tarkastuslaitteen kehittäminen, jonka avulla henkilöpapereiden korkeatasoinen tarkastus tulee nopeammaksi ja tehokkaammaksi. Näin ilmestyi Passport Reader tuoteperhe.

Se ei ollut helppo tehtävä! Laitteiden pitää nähdä henkilöpapereissa olevat suojamerkit ja lukea papereissa olevat tiedot. Jotta suojamerkit näkyisivät, täytyy käyttää sekä ultravioletti- että infrapunavaloa. Koko prosessi ei saa olla 1-2 sekuntia pitempi. Laitteen täytyy olla pieni, kestävä ja suunniteltu kovaa käyttöä varten.

2 vuoden kehityksen tuloksena vuonna 2000 valmistui laite, joka ensimmäisenä vastasi vaatimuksia. Nyt myynnissä oleva CLR tuoteperhe on jo saavuttanut huomattavaa menestystä maailmanmarkkinoilla.

CLR-laitteet eivät ole tunnettuja ainoastaan korkealaatuisista kuvista normaali-, infrapuna- ja ultraviolettivalossa, tai erityisen luotettavasta merkkitunnistusalgoritmista, vaan myös muistakin ainutlaatuisista toiminnoista, kuten viivakoodi- ja RFID -tunnistuksesta.

CLR tuoteperheeseen kuuluvat kuusi laitetta on kukin suunniteltu tuottamaan parhaan tuloksen omalla erityisalueellaan. Niiden käyttö on erittäin yksinkertaista, eikä vaati eri opetusta. Laitteet tunnistavat niiden sisällä olevat henkilöpaperit, luovat niistä automaattisesti kuvan ja lopuksi suorittavat analyysin.

Suunnittelijoiden erityisenä tavoitteena oli CLR laitteiden yksinkertainen integrointi. CLR tuotteet sekä niiden ohjelmistot on erittäin helppo liittää mihin tahansa tietokonejärjestelmään, jonka tarkoituksena on henkilöpapereiden tarkastus.

Todisteena onnistuneesta yhteistyöstä järjetelmätoimittajien kanssa olemme toimittaneet useita tuhansia lukulaitteita useille eri alueille;: lentoasemille, rajavalvonta-asemille, lähetystöihin, posteihin, hotelleihin ja notariaateihin.

Liikkuvien luku- ja tarkastuslaitteiden ja -järjestelmien käyttö on tullut mahdolliseksi viime vuosien tiedonsiirtotekniikkojen kehityksen ansiosta. Lentoasemilla, rajoilla, tietarkastusten aikana, junissa ja laivoilla on usein ollut tapauksia, jolloin olisi pitänyt tarkistaa henkilöpapereiden alkuperäisyyttä, mutta se on ollut mahdotonta sopivan laitteen puuttumisen vuoksi. Se oli A.R. Hungary, Inc.:n haasteena, kun se esitti PR 303 henkilöpapereiden mobiililukijan ja PR 303 henkilöpapereiden mobiilitarkastuslaitteen.

PR 303 lukija pystyy tarkistamaan minkä tahansa henkilötodistuksen alle 2 sekunnissa. PR 303 voi käyttää tietokantaa ja GPRS-tiedonsiirtoa, joten se soveltuu erinomaisesti käytettäväksi kansainvälisissä junissa.

Tilastojen mukaan maailmassa on jo yli puoli miljardia autoa. Auton päätunnusmerkki on nykyään rekisteritunnus. Siksi on ihan ymmärrettävää että automaattiset numerolaattalukijat ovat tulleet nyt monen liikenne- ja turvallisuusjärjestelmän korvaamattomaksi osaksi. Tarvitaan siis sellainen laite, joka sekä toimii nopeasti ja tarkasti että vähentää tehokkaasti kuluja

CARMEN ANPR - teknologia vastaa näitä vaatimuksia. Se on nopea, tarkka ja vähentää kuluja. Todisteena tästä CARMEN ANPR järjestelmät toimivat yli 60:ssä maassa, ja A.R. Hungary, Inc. toimii yhteistyössä n. 1000 järjestelmätoimittajan kanssa.

Miten CARMEN ANPR toimii?

Kamera ottaa kuvan halutusta autosta
Laite löytää kuvasta rekisterinumeron ja tunnistaa siitä kaikki merkit
Laite lähettää kuvan ja tiedot järjestelmään, joka säilyttää ja käsittelee tiedot

A.R. Hungary, Inc.: CARMEN ohjelmien eri versiot ja erilaiset laiteratkaisut antavat järjestelmätoimittajille monia joustavia mahdollisuuksia.

CARMEN Parking Software – vähentää kuluja: sisäänpääsyporttien ideaalinen ratkaisu
CARMEN FreeFlow Software - rajoittamaton: jatkuva tunnistaminen, käytännöllinen paikoissa, missä autot liikkuvat nopeasti
FXVD4 videokaappauskortin avulla järjestelmään voi helposti liittää mikä videokamera tahansa
FXCAM IBW 2000 ANPR kamera "plug and play" -ratkaisu parhaan kuvanlaadun valmistamiseksi
ARH Car PC

CARMEN ANPR moottorin ominaisuudset

Riippumaton maasta ja kirjaimista – tunnistaa kiinalaiset, arabialaiset ja latinalaiset kirjaimet
Tunnistamisen tarkkuus – kirjaimia ja numeroita käyttävien numerolaattojen tapauksessa yli 98%
Tunnistamisen nopeus – koko lukujakso kestää vajaat 80msec
Kuluja vähentävä teknologia – hinnan ja tehokkuuden välinen määräsuhde on erityisen hyvä Voi integroida helposti ja nopeasti – eri operaatiojärjestelmien ja konekielten tuki

Sinä aikana, kun olet katsonut tätä elokuvaa, CARMEN ANPR on lukenut ja tunnistanut yli
100 000 rekisterinumeroa maailman viidellä eri mantereella:
Paikoitushalleissa
Maksullisilla paikoitusalueilla
Kuorma-autoterminaaleissa
Raja-asemilla
Moottoriteillä
Isoissa risteyksissä
Tunneleissa ja silloilla
Autotalleissa
Huoltoasemilla
Maksupisteissä
Kaupunginosissa, joissa autoilla ajaminen on kielletty

For further and more up to date information visit our website at www.arh.hu

If you have questions about our solutions feel free to contact us.
For sending an email in English, please click here.